Julkaisuluettelo

Vertaisarvioidut artikkelit:

1. Aaltola, Elisa (2021). “Affective Animal Ethics: Reflective Empathy, Attention and Knowledge Sub Specie Aeternitatis”. Teoksessa Simone Pollo and Augusto Vitale (toim.) Human-animal Relationships in Transformation. London: Palgrave MacMillan.(In press.)

2. Aaltola, Elisa (2021). “Defensive over Climate Change? Climate Shame as a Method of Moral Cultivation”. Journal of Agricultural and Environmental Ethics 34 (1). https://doi.org/10.1007/s10806-021-09844-5

3. Aaltola, Elisa (2021). “Egoistic Love of the Nonhuman World? Biology and the Love Paradox”, Ethics, Policy & Environment. https://doi.org/10.1080/21550085.2021.1885245

4. Aaltola, Elisa (2020). ”Ihminen eläimenä ja osana luontoa”. Teoksessa Vilma Hänninen & Elisa Aaltola (toim.) Ihminen kaleidoskoopissa: Ihmiskäsitysten kirjoa tutkimassa. Helsinki: Gaudeamus. 

5. Aaltola, Elisa & Hänninen, Vilma (2020). ”Tunteellinen ihminen”. Teoksessa Vilma Hänninen & Elisa Aaltola (toim.) Ihminen kaleidoskoopissa: Ihmiskäsitysten kirjoa tutkimassa. Helsinki: Gaudeamus. 

6. Aaltola, Elisa (2020). ”Ristiriitojen moraalipsykologiaa – lihaparadoksi ja sekasyöjän akrasia”. Teoksessa Elisa Aaltola & Birgitta Wahlberg (toim.) Me ja muut eläimet: Uusi maailmanjärjestys. Tampere: Vastapaino. 

7. Aaltola, Elisa (2019). “Love and animals: Simone Weil, Iris Murdoch and attention as love”. Teoksessa Adrienne Martin (toim.) Routledge Handbook of Love in Philosophy. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315645209-17

8. Aaltola, Elisa (2019). “The Meat Paradox, Omnivore’s Akrasia, and Animal Ethics”. Animals 9 (12). https://doi.org/10.3390/ani9121125

9. Aaltola, Elisa (2019). “Confronting suffering with narrative theory, constructed selfhood, and control: Critical perspectives by Simone Weil and Buddhist metaphysics”. Journal of Disability and Religion 23 (3): 227-250. https://doi.org/10.1080/23312521.2019.1567296

10. Aaltola, Elisa (2018). “Philosophical Narratives of Suffering: Nietzsche, Levinas, Weil and Their Cultural Roots”. Suomen Antropologi 43 (3). https://doi.org/10.30676/jfas.v43i3.82732

11. Aaltola, Elisa (2018). “The Lives of Animals: From Rational Language to Speaking (of) Lions”. Teoksessa Tim Mehigan and Christian Moser (toim.) The Intellectual Landscape in the Works of J.M. Coetzee. London: Camden House. https://doi.org/10.1017/9781787441880.011

12. Aaltola, Elisa (2018). ”Affectiveness and the Nonhuman World: Examining the Critique of Empathy”. Teoksessa Matsuoka Atsuko and John Sorenson (toim.) Critical Animal Studies. London: Rowman and Littlefield.  

13. Aaltola, Elisa (2017). “Shame: From Defensive Fury to Epistemological Shifts and Political Change”. Teoksessa Andrew Woodhall and Gabriel Garmendia da Trindade (toim.) Ethical and Political Approaches to Nonhuman Animal Issues. Berlin: Springer.  https://doi.org/10.1007/978-3-319-54549-3_11

14. Aaltola, Elisa (2016). “The Problem of Akrasia: Moral Cultivation and Socio-Political Resistance”. Teoksessa Paola Cavalieri (toim.) Philosophy and the Politics of Animal Liberation. London: Palgrave MacMillan. https://doi.org/10.1057/978-1-137-52120-0_5

15. Aaltola, Elisa (2015). “Wilderness Experiences as Ethics: From Elevation to Attentiveness”. Ethics, Policy & Environment, 18:3. https://doi.org/10.1080/21550085.2015.1111614

16. Aaltola, Elisa (2015). “Politico-moral Apathy and Omnivore’s Akrasia: Views from the Rationalist Tradition”. Politics and Animals, 1:1.

17. Aaltola, Elisa & Wahlberg, Birgitta (2015). ”Non-Human Animals: Legal Status and Moral Considerability”. Retfærd 38:4.

18. Aaltola, Elisa (2015). ”Eläimellinen moraalipsykologia: tunne, järki ja kiasmat”. Niin&Näin 2/15.

19. Aaltola, Elisa (2014). “Affective Empathy as Core Moral Agency: Psychopathy, Autism and Reason Revisited”. Philosophical Explorations 17:1. https://doi.org/10.1080/13869795.2013.825004

20. Aaltola, Elisa (2014). “Varieties of Empathy and Moral Agency”. Topoi – An International Review of Philosophy 33:1. https://doi.org/10.1007/s11245-013-9205-8

21. Aaltola, Elisa (2014). "Animal Suffering: Representations and the Act of Looking". Anthrozoös 27:1. https://doi.org/10.2752/175303714x13837396326297

22. Aaltola, Elisa (2014). “Rise of Sentimentalism: Implications for Animal Philosophy”. Teoksessa Elisa Aaltola & John Hadley (toim.) Animal Ethics and Philosophy: Questioning the Orthodoxy. London: Rowman & Littlefield.

23. Aaltola, Elisa (2014). “Bioengineered Domestication: Wild Pets as Species Conservation?”. Teoksessa Helena Siipi & Markku Oksanen (toim.) The Ethics of Animal Recreation and Modification. Basingstoke: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137337641_6

24. Aaltola, Elisa (2013). “Personhood, Interaction and Skepticism”. Teoksessa Markus Wild & Klaus Petrus (toim.) Animal Minds and Animal Ethics. Bielefeld: Transcript. https://doi.org/10.14361/transcript.9783839424629.295

25. Aaltola, Elisa (2013). “Skepticism, Empathy and Animal Suffering”. Journal of Bioethical Inquiry 10:4. https://doi.org/10.1007/s11673-013-9481-4

26. Aaltola, Elisa (2013). “Empathy, Intersubjectivity and Animal Ethics”. Journal of Environmental Philosophy 10:2. https://doi.org/10.5840/envirophil201310215

27. Aaltola, Elisa (2012). “Differing Philosophies: Criminalisation and the Stop Huntington Animal Cruelty Debate”. Teoksessa Rune Ellefsen, Ragnhild Sollund, Guri Larsen (toim.), Eco-global Crimes: Contemporary Problems and Future Challenges. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315578651-9

28. Aaltola, Elisa (2011). "Green Anarchy: Deep Ecology and Primitivism". Teoksessa Benjamin Franks & Matthew Wilson (toim.) Anarchism and Moral Philosophy. Palgrave MacMillan. https://doi.org/10.1057/9780230289680_9

29. Aaltola, Elisa (2011). ”The Philosophy behind the Movement: Animal Studies vs. Animal Rights”. Society & Animals 19: 393-406. https://doi.org/10.1163/156853011x590042

30. Aaltola, Elisa (2010). "Coetzee and alternative animal ethics". Teoksessa Anton Leist and Peter Singer (toim.) J.M. Coetzee and Ethics. Columbia University Press. https://doi.org/10.7312/leis14840-007

31. Aaltola, Elisa (2010). "Animal Minds, Skepticism and the Affective Stance". Teorema XXIX/2.

32. Aaltola, Elisa (2010). "Animal Ethics and The Argument from Absurdity". Environmental Values 19:1. https://doi.org/10.3197/096327110x485392

33. Aaltola, Elisa (2010). "The Anthropocentric Paradigm and the Possibility of Animal Ethics". Ethics and the Environment 15:1, 27-50. https://doi.org/10.2979/ete.2010.15.1.27

34. Aaltola, Elisa (2010). “Three Standard Arguments against the Individual Value of Non-Human Animals”. Tε!λoς, Revista Iberoamericana de Estudios Utilitaristas XVII/1.

35. Aaltola, Elisa (2008). “Personhood and Animals”. Environmental Ethics 30:2. https://doi.org/10.5840/enviroethics20083025

36. Aaltola, Elisa (2005). ”The Politics and Ethics of Animal Experimentation”. International Journal  of Biotechnology, 7:4. https://doi.org/10.1504/ijbt.2005.007628

37. Aaltola, Elisa (2005). “Animal Ethics and Interest Conflicts”. Ethics & the Environment, 10:1. https://doi.org/10.1353/een.2005.0011

38. Aaltola, Elisa (2004). “The Moral Value of Animals: Three Versions Based on Altruism”. Essays in Philosophy 5:2. https://doi.org/10.5840/eip2004527

39. Aaltola, Elisa (2002). “Other Animal Ethics and the Demand for Difference”. Environmental Values 11:2. https://doi.org/10.3197/096327102129341055

40. Aaltola, Elisa & Oksanen, Markku (2002). “Species Conservation and Minority Rights: The Case of Springtime Bird Hunting in Åland”. Environmental Values 11:4. https://doi.org/10.3197/096327102129341172

41. Aaltola, Elisa (2002). ”Animal Monsters and the Fear of the Wild”. M/C: Journal of Media and Culture, vol. 5. https://doi.org/10.5204/mcj.1944

42. Aaltola, Elisa (2001). ”Kauhuelokuvan eläinhirviöt: konstruktiivinen analyysi”. Lähikuva, no. 3.

43. Aaltola, Elisa (2000). ”Luontodokumentti ja luonnon representaatio”. Lähikuva, no. 4.

44. Aaltola, Elisa & Oksanen, Markku (2000). ”Lajiensuojelu ja vähemmistöoikeudet: esimerkkinä kevätlinnustus Ahvenanmaalla”. Oikeus 1.

45. Aaltola, Elisa (2000). ”Bambisyndrooma? Eläinhahmojen merkitys eläinkuvan rakentajina”. Kulttuurintutkimus, no.1.


Monografiat:

1. Aaltola, Elisa (2019). Häpeä ja rakkaus: ihmiseläinluonto. Helsinki: Into. 

2. Aaltola, Elisa (2018). Varieties of Empathy: Moral Psychology and Animal Ethics. London: Rowman & Littlefield.

3. Aaltola, Elisa & Keto, Sami (2017). Empatia – myötäelämisen tiede. Helsinki: Into. 

4. Aaltola, Elisa (2012). Animal Suffering: Philosophy and Culture. Basingstoke: Palgrave MacMillan. DOI: 10.1057/9781137271822_1

5. Aaltola, Elisa (2006). Animal Individuality: Cultural and Moral Categorisations. Reports from the Department of Philosophy vol. 17, University of Turku.

6. Aaltola, Elisa (2004). Eläinten moraalinen arvo. Tampere: Vastapaino.


Toimitetut teokset:

1. Hänninen, Vilma & Aaltola, Elisa (toim.) (2020). Ihminen kaleidoskoopissa: Ihmiskäsitysten kirjoa tutkimassa. Helsinki: Gaudeamus. 

2. Aaltola, Elisa & Wahlberg, Birgitta (toim.) (2020). Me ja muut eläimet: Uusi maailmanjärjestys. Tampere: Vastapaino. 

3. Aaltola, Elisa & Keto, Sami (toim.) (2015). Eläimet yhteiskunnassa. Helsinki: Into.

4. Aaltola, Elisa & Hadley, John (toim.) (2014). Animal Ethics and Philosophy: Questioning the Orthodoxy. London: Rowman & Littlefield.

5. Aaltola, Elisa (toim.) (2013). Johdatus eläinfilosofiaan. Helsinki: Gaudeamus.


Muut tieteelliset tekstit:

1. Aaltola, Elisa (2019). ”Vastaus Ruonakoskelle ja Salmelalle”. Ajatus 76 (1). 

2. Aaltola, Elisa (2019). ”Eläinkokeeton tulevaisuus”. Teoksessa Paula Hirsjärvi, Marianna Norring & Laura Uotila (toim.) Eläinkokeet Suomessa. Helsinki: Into.

3. Aaltola, Elisa (2019). ”Re-thinking Wilderness”. Ethics, Policy and Environment 22 (3). https://doi.org/10.1080/21550085.2019.1652229

4. Aaltola, Elisa (2018). ”Forssan teurastamokohu ja ristiriitojen eläinkuva”. Eläimiksi - Kriittisen eläintutkimuksen näkökulmia 19.12.2018. 

5. Aaltola, Elisa (2017). ”Tappava, rakastava eläinkuva”. Granta – Uuden kirjallisuuden areena (8). Otava.

6. Aaltola, Elisa (2015). “Moraalipsykologia ja itsepetos”. Teoksessa Elisa Aaltola & Sami Keto (toim.). Eläimet yhteiskunnassa. Helsinki: Into.

7. Aaltola, Elisa (2015). “Ineffability, language and animals”. Teoksessa Laura Gustafsson & Terike Haapoja (toim.). The History of Cattle. Helsinki: Into.

8. Aaltola, Elisa (2014). “Reviewed Work: Animals and the Human Imagination: A Companion to Animal Studies by Aaron Gross and Anne Valley”. Journal of Animal Ethics 4(2), 102-104. Doi:10.5406/janimalethics.4.2.0102

9. Aaltola, Elisa (2014). ”Empatian eri muodot ja moraali”. Tutkiva Sosiaalityö.

10. Aaltola, Elisa (2014). “Empatia ja moraalinen toimijuus”. Teoksessa Mikko Saastamoinen & Pekka Kuusela (toim.) Hyvän elämän sosiaalipsykologia. Kuopio: Unipress. 

11. Aaltola, Elisa (2014). “Animal Sentience and the Concept of Suffering”. Arianna Ferrari & Klaus Petrus (toim.) Lexikon der Mensch/Tier-Beziehungen. Bielefeld: Transcript.

12. Aaltola, Elisa (2013). “Ihminen, eläin vai molemmat?”. Teoksessa Elisa Aaltola (toim.) Johdatus eläinfilosofiaan. Helsinki: Gaudeamus. 

13. Aaltola, Elisa (2013). “Tom Tyler’s Ciferae”. Environmental Values 22:5.

14. Aaltola, Elisa (2013). “Kari Weil and Thinking Animals”. Journal of Animal Ethics.

15. Aaltola, Elisa (2013). “Jessica Pierce and The Last Walk”. Environmental Values 22:5.

16. Aaltola, Elisa (2012). “Syväekologia ja yhteiskuntamurros”. Väärinajattelija 6:1.

17. Aaltola, Elisa (2012). ”Kathy Rudy's Toward a New Animal Advocacy”. Times Higher Education 13/10/2011. 

18. Aaltola, Elisa (2010). “Jean Kazez and Animalkind”. Times Higher Education 15/04/10].

19. Aaltola, Elisa (2010). "Eläimet yhteiskunnassa". Teoksessa Juha Räikkä (toim.) Yhteiskuntafilosofia. UNIpress.

20. Aaltola, Elisa (2010). "Bioteknologia ja eläimet". Teoksessa Helena Siipi ja Marko Ahteensuu (toim.) Muuntogeenisen ruoan etiikka. UNIpress.

21. Aaltola, Elisa (2010). "Ihmisoikeudet". Teoksessa Pauli Niemelä (toim.) Hyvinvointipolitiikka. Helsinki: WSOY.

22. Aaltola, Elisa (2009). “Eläimet ja Etiikka”. Niin&Näin 03/09.

23. Aaltola, Elisa (2009). “Andrew Linzey: Why Animal Suffering Matters”. Times Higher Education 29/10/2009. 

24. Aaltola, Elisa (2009). “Matthew Calarco:  Zoographies: The Question of the Animal from Heidegger to Derrida”. Environmental Values 17:1.

25. Aaltola, Elisa (2009). “Philosophy and Animal Studies: Calarco, Castricano, and Diamond”. Society and Animals 17:3.

26. Aaltola, Elisa (2008). “Animal Ethics”. Teoksessa Baird Callicott and Robert Frodeman (toim.). Encyclopedia of Environmental Ethics and Philosophy. New York: MacMillan.

27. Aaltola, Elisa (2008). “Altruism and Animal Ethics”. Volume 3 of the Proceedings of the Twentyfirst World Congress of Philosophy, Istanbul.

28. Aaltola, Elisa (2008). “Bioetiikan teemoista yleistajuisesti”. Tieteessä tapahtuu 26 (3).
	
29. Aaltola, Elisa (2007). “Marc R. Fellenz: The Moral Menagerie: Philosophy and Animal Rights”. Hanimal (Humanities and social sciences on-line), http://www.h-net.org/~animal/.

30. Aaltola, Elisa (2007). “Stephen Spotte: Zoos in Postmodernism: Signs and Simulation”. Environmental Values 16:4.

31. Aaltola, Elisa (2007). ”Interest Conflicts”. Teoksessa Marc Bekoff (toim.) Encyclopedia of Human-Animal Relations. Greenwood Publishing Group.

32. Aaltola, Elisa (2007). ”Animal Monstrosity”. Teoksessa Marc Bekoff (toim.) Encyclopedia of Human-Animal Relations. Greenwood Publishing Group.

33. Aaltola, Elisa (2006). ”Geenitutkimus ja eläimet”. Teoksessa Veikko Launis & Helena Siipi (toim.) Geneettinen demokratia. Unipress.

34. Aaltola, Elisa (2006). “Eläinetiikka teoriasta käytäntöön”. Niin&Näin, no. 3.

35. Aaltola, Elisa (2005). ”Two Aspects of Ecopolitics: Animal Rights Activism and Environmental Campaigns”, Transforming Environmental Governance for the 21st Century, Griffith University.

36. Aaltola, Elisa (2005). “Personhood and Animals”. Proceedings from the International Society for Environmental Ethics Conference 2005, Boulder Colorado.

37. Aaltola, Elisa (2005). “David Ingram: Green Screen: Environmentalism and Hollywood Cinema”. Environmental Values 14:4.

38. Aaltola, Elisa (2004). ” Animal Rights Activism, Marginalization, and Violence”. Gary Wheeler and Jonathan Lynch (toim.), Cultures of Violence, InterDisciplinary Press, Vol. 13.

39. Aaltola, Elisa (2002). ”Eläinetiikan kysymyksiä”. Teoksessa Veikko Launis & Markku Oksanen (toim.) Viisauden ystävyys: Kirjoituksia Juhani Pietariselle. University of Turku: Department of Philosophy.

40. Aaltola, Elisa & Oksanen, Markku (2002). “Eläinten käyttö tutkimuksessa”. Teoksessa Sakari Karjalainen, Veikko Launis et al. (toim.): Tutkijan eettiset valinnat. Helsinki: Gaudeamus.

41. Aaltola, Elisa (2001). “Steve Baker: The Postmodern Animal”, Environmental Values 10:3, 2001.

42. Aaltola, Elisa (2001). ”Sentimentaalisuus vs. analyyttinen järki: tunteiden asema eläinetiikassa”, Niin&Näin, no. 2.


Esimerkkejä populaariteksteistä:

1. Aaltola, Elisa. 2021. ”Puhuvia eläimiä ja heidän ihmisensä”. Kirjailija – Suomen kirjailijaliiton lehti (tammikuu). 

2. Aaltola, Elisa. 2021. ”Sanan ja aistin välissä”. Aistit-senses (nykytaidehanke). Institut Finlandais, https://www.institut-finlandais.fr/fi/blog/2021/06/03/elisa-aaltola-sanan-ja-aistin-valissa/

3. Aaltola, Elisa. 2021. ”Jeesiä luonnonvaraisille eläimille”. Eläinten hyvinvointikeskus, Luonnonvarakeskus, eläintieto.fi.

4. Aaltola, Elisa. 2020. ”Tarina (luonto)rakkaudesta” (”A love story on nature”). Mustarinda 10.

5. Aaltola, Elisa (2020). ”Parsinavetta ja kielletty vanhemmuus”. Häiriköt / Voima 24.4.2020.

6. Aaltola, Elisa & Pulli, Kati (2019). ”Vieraslajeiksi luokiteltujen eläinten harkitsematon pyynti voi johtaa jopa kantojen kasvuun”. Helsingin Sanomat (vieraskynä) 18.2.

7. Aaltola, Elisa (2019). ”Egoismi vai rakkaus?”. Kriittisen eläintutkimuksen verkoston Eläimiksi-nettijulkaisu http://www.elaimiksi.fi/2019/12/18/aaltola_rakkaus/

8. Aaltola, Elisa (2019). ”Rakastamisen taito”. Eläinsuojeluliitto Animalian nettijulkaisu https://animaliamedia.fi/rakastamisen-taito/

9. Aaltola, Elisa (2018). ”What is Empathy?”. Colloquium 2018. 

10. Aaltola, Elisa (2017). ”Rahat tai henki”. Voima (9).

11. Aaltola, Elisa & Keto, Sami (2017). ”Mihin myötätuntomme ulottuu?”. Huili (8).

12. Aaltola, Elisa (2017). ”Luonnosta vieraantunut susipolitiikka”. Politiikasta (28.3.).

13. Aaltola, Elisa (2015). ”Jälkisanat”. Teoksessa Plutarkhos, Eläinten älykkyydestä ja muita kirjoituksia (suom. Tuua Korhonen). Helsinki: Gaudeamus.

14. Aaltola, Elisa (2013). ”Eläinoikeudet Suomessa”. Teoksessa Catharine Grant: Eläinten oikeudet. Helsinki: Into. 

15. Aaltola, Elisa (2009). “Eläinten oikeuksista voitava puhua leimautumatta”. Kansanvalta.fi.

16. Aaltola, Elisa (2009). “Poikkeusdokumentit ja sirkushuvi - Elefanttimiehiä ja kaksipäisiä tyttöjä”. Filmihullu 01/09.

17. Aaltola, Elisa (2005). ”Luontodokumentin eläin”. Peili, no.1.

18. Aaltola, Elisa (2005). ”Eläinten oikeuksista: perinteisten kantojen kritiikki”. Tieteessä tapahtuu, no. 3.

19. Aaltola, Elisa (2004). “Eläinkokeiden etiikasta”. Teoksessa Helena Telkänranta (toim.) Eläinkokeita ja vaihtoehtoja. Helsinki: Animalia.

20. Aaltola, Elisa (2002). ”Eläinten arvo ja eläinkokeiden hyöty”. Lääkärilehti 25.1.2002.

21. Aaltola, Elisa (2001). ”Eläinten moraalinen asema: eläinlääkäri – eläin – yhteiskunta”. Eläinlääkärilehti: Eläinlääkäripäivät.

22. Aaltola, Elisa (2000). “Tappajahai ei jätä meitä koskaan?”. Filmihullu 03/00.

23. Aaltola, Elisa (1999). ”Poika ja ilves: olentoja kulttuurin ulkopuolella”. Peili 1/1999.


Opinnäytetyöt:

“Animal Individuality: Cultural and Moral Categorisations” (Väitöskirja, Filosofian laitos, Turun yliopisto 2006).

“Näkemyksiä eläinten moraalisesta arvosta ja sen seurauksista” (Lisensiaattityö, Filosofian laitos, Turun yliopisto 2000).

”Toinen eläin: Eläimen suhde ihmiseen uudessa länsimaisessa kauhuelokuvassa” (Pro gradu, Elokuva- ja televisiotiede, Turun yliopisto 1999).

”Eläinkokeiden etiikasta: puolesta ja vastaan” (Laudaturtyö, Filosofian laitos, Turun yliopisto 1999).


Blogit:
www.hermithounds.com (FIN) and www.philosophyhounds (ENG)